Například: Dobré zprávy
GM potraviny: Víme co jíme?

Geneticky modifikované organismy jsou výsledkem laboratorní práce. Geny z jednoho druhu vloží vědci do jiného druhu, aby vytvořili novou vlastnost. Stromy se roubují už tisíce let bez problémů. Proč by tedy měl být problém s genetickou modifikací? Tradiční roubování a křížení je však zcela jiným postupem než genetická modifikace (GM). Výsledkem genetických manipulací mohou být takové organismy, jako například rajčata s rybími geny. Přirozeným způsobem takový druh stvořit nelze, genetickou manipulací však ano. Genetické inženýrství není v přírodě dosud odzkoušené. A pokud ano, tak s mnoha otazníky a riziky.


 Komu prospívá GI? 
Ačkoliv výrobci geneticky modifikovaných semen a potravin obhajují svoji prospěšnost pro lidstvo díky možnostem připravovat potraviny s vyšší nutriční výživností nebo produktivitou, realita je jiná. U geneticky modifikovaných semen jsou v praxi nejčastěji používané dvě hlavní vlastnosti: odolnost vůči herbicidům a schopnost vytvořit vlastní herbicid. V prvním případě může farmář směle používat více herbicidů, protože samotná rostlina to snese, ve druhém případě nemusí být herbicid vůbec použit. Rostlina zabije plevel v okolí sama a otázkou zůstává, co dalšího ještě zničí. V obou případech pak vyroste rostlina s vyšším obsahem herbicidů, jež jsou samozřejmě toxické nejen pro plevel, ale i pro okolní přírodu a pro člověka.
Konkrétním příkladem jsou farmáři pěstující tzv. GM Roundup Ready sójové boby, kteří používají 2-5 krát vyšší množství herbicidů ve srovnání s farmáři pěstujícími konvenční, nikoli geneticky modifikované druhy.
 
Jak geneticky modifikovaná semena ohrožují organické zemědělství? Výrobci geneticky modifikovaných semen zcela ignorují nechtěný přenos GM semen na okolní pole, a tak neřeší ani nezbytnost zachování variability druhů včetně starých původních odrůd pro zdraví nejen nás konzumentů, ale celé planety. Staré původní odrůdy podle mnoha odborníků nejlépe prospívají jak lidem, tak i prostředí, v němž rostou. Tyto starší nešlechtěné odrůdy jsou většinou odolnější. Nepotřebují tolik chemicky ošetřovat nebo nemusí být ošetřovány vůbec a jejich konzumace lidem prospívá.
 Pokud největší výrobce GM semen Monsanto nasadí na pole svá GM patentovaná semena kukuřice, zemědělec na sousedním pozemku nemá šanci zabránit přirozenému zanášení pylu i na jeho pole. Organické rostliny mohou být kontaminovány pylem z GM rostlin. Po několika letech může být existence původních organických semen zcela zlikvidována. Jedna z teorií dokonce varuje, že kontaminace GM pyly může po čase vést k likvidaci čehokoliv přirozeného a zůstanou nám jen GM semena.
 
 Vliv GM potravin na zdraví Právě probíhá snad největší testování v dějinách potravin, a to přímo na nás všech, kteří konzumujeme GM potraviny. Nikdo se nás neptal, jestli souhlasíme s tím, aby se bezpečnost GM potravin na nás testovala a stejně tak se nikdo nezabývá důsledky tohoto testu. Pokud se výsledky nebude nikdo zabývat, nebudou nikdy zveřejněny. Situace tak trochu připomíná sledování nežádoucích účinků po očkování. Tvrdí se, že ty dlouhodobé v podstatě neexistují, a proto se jimi nikdo nezabývá. Vše, co se časem objeví, je pak rovnou označeno jako náhodná souvislost.
 
 A skutečné laboratorní testy? Proběhlo jich jen několik, a když byla zjištěna zdravotní rizika konzumace GM potravin, výsledky zůstaly nepublikovány. Autoři, kteří se snažili veřejnost varovat, byli umlčeni. Nejedná se zdaleka jen o rizika typu zčervenání kůže, ale často o ty nejzávažnější zdravotní potíže, jako například snížení obranyschopnosti organismu, snížení plodnosti anebo poškození důležitých orgánů. Navíc vysledování dalších možných rizik konzumace GM potravin může trvat i desítky let. Proto na otázku, jak GM potraviny ovlivňují zdraví, neznáme odpověď. Nikdy nebyla prokázána jejich bezpečnost, zatímco rizik už byla nalezena spousta, jen se s nimi výrobci nechlubí. Naprostá většina studií bezpečnosti potravin i léků probíhá totiž v současnosti díky financování výrobců dané potraviny či léku. A tak záleží jen na autorech těchto studií, jestli je budou publikovat celé nebo jen jejich výhodné části či zda je vůbec zveřejní.
 
 Nové nemoci? 
Problémem je, že výrobci GM organismů od počátku manipulují mantrou rovnocennosti tradičních a geneticky modifi kovaných produktů, díky níž není třeba žádného zvláštního sledování vlivu geneticky modifi kovaných potravin na zdraví. Americká Food and Drug Association nevyžaduje žádné testování GM potravin, protože jejich výrobci rozhodli, že genetická modifi kace je totéž co tradiční křížení. Ze stejného důvodu se výrobcům GM potravin také úspěšně daří bránit označování těchto potravin a nechat na konzumentech, jestli chtějí GM potraviny jíst. Průmysl vyrábějící GM plodiny dokonce úspěšně donutil výrobce kvalitních potravin, aby ze svých výrobků odstranili informaci, že se nejedná o GM potraviny. Přitom všechny dostupné průzkumy jednoznačně uvádějí, že většina konzumentů chce, aby GM potraviny byly označeny.
 
 Shrnutí výsledků třicetiletého pěstování GM plodin Důsledkem jsou nižší výnosy a zároveň výrazně vyšší množství používaných postřiků, dále vypěstování super plevelů a rezistentních škůdců. 80 % GM plodin je pěstováno s použitím zdravotně riskantního herbicidu Roundup, faktem je transgenetický přenos mezi plodinami stejně jako nemožnost tomuto nechtěnému zanášení zabránit, a také závažná zdravotní rizika prokázaná na zvířatech v laboratořích celého světa.
 
 Doporučení Podle Americké akademie enviromentální medicíny studie na zvířatech prokazují v souvislosti s konzumací GM potravin vážná zdravotní rizika včetně neplodnosti, poruch imunity, urychlení stárnutí, poruch regulace inzulinu a závažných změn na orgánech trávicího traktu.
 Sama doporučuji seznámit se se seznamy výrobců, kteří GM přísady používají a tyto jasně ignorovat. Znát nejběžnější GM potraviny a tyto potraviny nakupovat v bio kvalitě, protože organické zemědělství a potravinářství jasně GM odmítá. Možnost příjmu GM přísad v konvenčních potravinách je pro nás dalším důvodem k přednostnímu nakupování bio potravin i čím dál častějšímu přemýšlení o tom, jak si zajistit alespoň část vlastní úrody. Pokud vím, tak v Evropě doposud není dovoleno rozsáhlé pěstování GM plodin, ale nevím o tom, že by potraviny dovážené z USA a dalších GM přátelských zemí měly povinnost být u nás speciálně označovány.
 Zdroje: Institut pro zodpovědné technologie (IRT, The Institute for Responsible Technology) je světovým leaderem v poskytování nezávislých informací o GM organismech.
 Autorka: Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.

Líbí se mi 5GM potraviny: Víme co jíme? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 5
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"