Například: Dobré zprávy
Len Láska medzi ľuďmi stiera akékoľvek hranice, nastavené systémom

Milí priatelia,

rada by som sa s vami podelila o  báseň, ktorú som nedávno čítala na Facebooku a o pochopenia, ktoré mi priniesla. Napísala ju jedna moja priateľka, Amaya Lael. Jej krásne a hlboké verše doslova „rozozvučali spev Anjelov v mojej Duši“ a posilnili moje odhodlanie a túžbu šíriť ideu Tvorivej spoločnosti  ku všetkým ľuďom do celého sveta. Pretože len od voľby a konania každého z nás závisí, ako budeme žiť ďalej. Či naďalej zostaneme „uväznení“ v spotrebiteľskom formáte spoločnosti alebo sa rozhodneme otvoriť brány väzenia kľúčom, ktorý vždy bol a stále je len v našich rukách, či lepšie povedané,  v našich „srdciach“. Kľúčom, ktorý nám otvára bránu ku skutočnej  slobode a k životu v mieri, v radosti a šťastí, tým je jedine Láska. Láska a úcta človeka k človeku. Láska je aj jediným pevným „stavebným materiálom“, z ktorého môžeme spoločnými silami postaviť novú, Tvorivú spoločnosť. 


„Ak je Láska stále s nami, potom nikdy nie sme sami.
Láska teší, láska lieči, netreba jej silné reči.
Nepozná strach, obmedzenia, dokáže žiť bez riadenia.
Láska sama s láskou riadi, k dobru vedie, srdce hladí.
Úcta, Rešpekt, Pochopenie – to je celé jej riadenie.
V sile Ducha je jej Sila, v hĺbke Duše Múdrosť celá.
Je to Radosť preveliká – v Láske žiť, tvoriť i dýchať.
Láska spája rozdelené, tvorí mosty, nevraví nie.
Len v tej našej spoločnosti, veru, nie je Lásky dosti.
Tak sa pýtam: Kde je chyba,? Prečo nám tu Láska chýba?
Prečo tu strach dominuje a nikto mu nepovie Nie ?
Veď my môžeme v Láske žiť, nádherný svet vytvoriť.
My sme ľudské bytosti, máme veľké možnosti.
Môžeme veru spojiť sily, vytvoriť svet nový, živý.
Svet, kde Láska dominuje a ľudským srdciam panuje.
Svet kde radosť, pokoj, šťastie, každý jeden z nás by našiel.
Kto by nechcel takto žiť?
Takýto svet vytvoriť?“

V týchto veršoch je jednoducho a krásne popísaná pravda života. Len Láska medzi ľuďmi stiera akékoľvek hranice, nastavené systémom. Je to jediná cesta k nášmu slobodnému a radostnému životu. K životu v spoločnosti šťastných ľudí, kde si každý človek ctí jeden druhého a z lásky a úcty k životu každého človeka robí všetko preto, aby všetci ľudia na Zemi prežili každý okamih svojho života čo najplnohodnotnejšie, najradostnejšie a najšťastnejšie. Kladiem si otázku: „Čo však znamená žiť svoj život čo najšťastnejšie?"


Igor Michailovič Danilov o šťastí hovorí:

„No šťastie sa nedá merať nejakým komfortom alebo úrovňou blahobytu. Šťastie – to je nemateriálna zložka. A pokiaľ, prepáčte, u nás dominujú materiálne hodnoty, ľudia budú vždy nespokojní. Vždy budú protestujúci, vždy budú tí, čo nesúhlasia. Najhlavnejšia je duchovná zložka, ľudská, no vo vyššom chápaní ľudských hodnôt. Keď ony budú v spoločnosti  dominovať, vtedy bude všetko v poriadku. A u nás... Samozrejme. Priority musia byť duchovné alebo aspoň vysoko morálne“.

                                                   úryvok z relácie: „Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia“

 

Láska znamená Milovať

Jedna moja priateľka sa raz podelila o svoje krásne a hlboké pochopenie, že Láska nie je podstatné meno. Láska znamená Milovať. Život mi priniesol tiež jedno veľmi dôležité pochopenie, že kľúč ku skutočnému šťastiu a radosti zo života spočíva v tom, že človek nečaká a nežiada, aby ho milovali tí druhí, ale on sám miluje druhých bez akýchkoľvek očakávaní a požiadaviek. Bezhranične. Uvedomila som si, že vo chvíli, keď sa stávam touto čistou a úprimnou Láskou, ktorá nekladie žiadne podmienky, nehodnotí, nevyberá, s kým sa podelí a s kým nie, a ktorá nečaká nič na oplátku, vtedy som hodná mena Človek.


Žanna, účastníčka MSH ALLATRA, v relácii „Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia" hovorí: „Vyzerá to tak, že spotrebiteľská spoločnosť vytesnila ľudské kvality, ktoré robia človeka Človekom a úmerne ho robia aj šťastným, aj radostným, aj milujúcim. Prečo sa teda človek neraduje? Pretože zabudol, čo je to radosť, keď prinášaš úžitok inému človeku, keď prinášaš úžitok spoločnosti, keď neprežívaš život zbytočne, ale žiješ, skutočne Žiješ a máš radosť len z toho, že môžeš niekomu poslúžiť, že môžeš...“.

Láska je mocná sila

                                          flower_1

V poslednom čase si stále viac a viac uvedomujem, že Láska je mocná sila, ktorá nám pomáha zvládať ťažké životné situácie. Sami sme toho aj teraz, v období koronavírusovej pandémie, svedkami. No žiaľ, mnohí ľudia sú dnes svedkami aj veľmi závažných prírodných katastrof, spôsobených klimatickými zmenami, ktoré sú už všade vo svete, nevynímajúc naše Slovensko. Kataklizmy spôsobené anomálnym počasím si vyžiadali už veľa ľudských životov. Mnohí ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou, či už v dôsledku záplav, zemetrasení, silných vetrov. Čo je však veľmi dôležité a úcty hodné, že ľudia, žijúci v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami, nie sú k sebe ľahostajní, a že si navzájom s láskou a nezištne pomáhajú. Pravda je,  že len v láske človeka k človeku sa dokážeme všetci spojiť a spoločne čeliť ťažkým, život ohrozujúcim situáciám. A len skutočné duchovné priateľstvo medzi nami nám dáva šancu na šťastnú budúcnosť.


Ako hovorí Igor Michailovič Danilov:

„V tom je ten zmysel. Každý z nás je zodpovedný za spoločnosť ako celok. Preto priatelia moji, žime dôstojne, žime zodpovedne, milujme, vážme si jeden druhého a žime tak, aby sme sa pred spoločnosťou nehanbili, a aby spoločnosť mohla byť hrdá  na to, že sme s ňou“.

úryvok z relácie: „Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia“

 

Zlatka Drienová

Líbí se mi 10Len Láska medzi ľuďmi stiera akékoľvek hranice, nastavené systémom - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 10
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nemůžeme druhým přát nic zlého, dokonce ani v myšlenkách. Protože silou mysli si kladeš past sám na sebe, na své tělo a svůj rozum. A čím častěji o tom přemýšlíš, tím silnější jsou její sítě, tím více se dostáváš do jejich sevření.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"