Například: Dobré zprávy
Dva extrémy a ako s nimi bojovať  

Alexander Kravčenko: Pokračujeme v rozhovore o psychológii, psychiatrii, o základných pochopeniach, ktoré zaujímajú špecialistov, aj každého človeka. Budeme hovoriť o sebarozvoji, sebapoznaní, výlučne o prameni, ktorý je uvedený v knihách Anastasie Novych a v reláciách s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Povedzte, prosím, existuje v súčasnosti téma, o ktorej je možné hovoriť s radosťou? O čom vy, ako odborníčka, môžete hovoriť otvorene, ako sa hovorí - z duše?

Diana Olejnik: Taká téma je. Je to téma profylaxie, prevencie. Profylaxia je v skutočnosti cennejšia a dôležitejšia ako akákoľvek liečba. Je to zaujímavé a radostné - učiť sa chápať, čo môže pomáhať človeku byť zdravým a ako je možné zachovávať najmä psychické zdravie. Ak by sme otvorili Psychologický slovník, tak sa v ňom pod termínom psychické zdravie chápe stav duševného šťastia (je to zaujímavý moment pri popieraní duše – a z tohto sa to začína).

S čím sa na nás obracajú ľudia? Keď prichádzajú, často hovoria: “Necítim sa byť šťastný”, “Prestala som cítiť šťastie”, alebo: “Prestala som sa tešiť, a veľmi by som sa k tomu chcela vrátiť.” No ešte častejšie, zvlášť v poslednom období, ľudia jednoducho hovoria: “Viete, už netúžim ani po radosti, ani po šťastí, ani po láske. Keby som sa naučil byť aspoň pokojný, aby som prestal reagovať na všetko, čo ma obklopuje, pretože takto sa z toho dá zblázniť!” A naozaj, ak sa do toho všetkého započúvame, aj do samého seba, do svojej osobnej skúsenosti, tak ľudia v skutočnosti pomenúvajú kľúčové momenty...

Psychický zdravý človek je šťastný a schopný sa radovať

astie

Môžeme povedať, že zdravý človek, psychicky zdravý človek je spokojný, šťastný a schopný sa radovať. A práve za týmito jednotlivými pojmami, ktoré som teraz vymenovala sa v skutočnosti odkrýva veľmi hlboký zmysel. Kto je to šťastný človek? Šťastný človek je spokojný, radostný, veselý, je naplnený dobrou, pokojnou energiou. Komunikuje s ľuďmi v podporujúcom, inšpirujúcom režime. Vo všetkom vidí zdroj, vo všetkom nachádza riešenie. To je stav šťastia. Hovorím o stave spokojného šťastia, skutočného, hlbokého šťastia.

Proste ľudia, ktorí sa nachádzajú pod nadvládou svojho vedomia, nie sú schopní tieto stavy prežiť. Prečo? Už sme veľakrát hovorili, že vedomie pracuje v režime 60 myšlienok za sekundu. O akej spokojnosti teda môžeme hovoriť? Nie je to možné. Uvediem to na jednoduchom príklade, aby to bolo jasné. Ak sa na to pozrieme, tak sa ľudia snažia zmeniť vzťahy medzi sebou. Na čo ich orientuje vedomie? Na vonkajšie. Zmeniť formu správania, inak hovoriť, niečo zmeniť. Napríklad hovoria: “Už vynášam smeti, aj umývam riad, papuče dávam na svoje miesto, a aj tak sú všetci nespokojní! Koľko práce som urobil! Dokonca sa už ani navonok nerozčuľujem.” Ľudia často hovoria: “Dokonca ani navonok neprejavujem svoje rozhorčenie, kontrolujem sa.”

A aj tak sa nič nemení. Dokonca ani vnútorné napätie v človeku, ktoré ho samotného mučí, neprechádza. Pretože ak sa človek orientuje na túto formu bez podstaty, uchováva sa očakávanie od vedomia, že “veď ja som toľko urobil, ale všetko sa zmení len vtedy, keď sa zmení „ten druhý“. A jeho vedomie mu hovorí: “Keď táto podmienka bude splnená, vtedy bude určite všetko v poriadku.” Ale „ten druhý“ má presne také isté vedomie, a to mu presne tak isto ponúka, že “všetko bude v poriadku, keď sa zmenia všetci okolo teba, len nie ty“.

Vedomie vždy ponúka dva extrémy. Buď sú na 100% vinní všetci naokolo, alebo si na 100% vinný ty sám. Ale obidva vedú k oddeľovaniu človeka, všetky vedú ku konfliktu. Človek začína druhých ľudí vnímať nepriateľsky, s obvinením, s výhradami. A toto sa vždy zachováva. Tak provokuje vedomie. Bez pochopenia podstaty, bez vnútorných zmien, nie je možné situáciu zmeniť. Bez toho, aby človek nezačal cítiť, vnímať sa ako ten, ktorý je schopný byť úprimný, čestný, milujúci. Čo je najdôležitejšie, vzťahy sa začnú meniť, keď sa stanú ľudskejšími. Keď sa toto ľudské, skutočné zapája do vzťahov. A to je možné len medzi dvoma Osobnosťami, ale nie medzi dvoma vedomiami.

Pretože schopnosť cítiť - to je vlastnosť Osobnosti, to je vlastnosť Duchovného Sveta. A prejavuje sa len vtedy (celkovo sa môže prejaviť len u Osobnosti), a len vtedy, keď sa zachováva, podporuje a posilňuje trvalé spojenie s Dušou. Vtedy sú možné skutočné zmeny. Práve vtedy sa všetko mení. V súčasnosti existuje obrovské množstvo učebníc, vedeckých článkov, výskumov, prieskumov, mnoho psychoterapeutických teórií, ktoré sa snažia objasniť prečo človek trpí. Čo je narušené? Ako je narušené? Kde a ako sa z tohto dostať?

Celú reláciu si môžete pozrieť na allatra.tv/sk.

Líbí se mi 11Dva extrémy a ako s nimi bojovať   - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 11
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"