Například: Dobré zprávy
2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-PRAKTICKÁ ONLINE KONFERENCE NA PLATFORMĚ MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSKÉHO HNUTÍ ALLATRA

V pořadech s účastí Igora Michajloviče Danilova se hlavní pozornost soustředila na současnou klimatickou situaci. Díky těmto pořadům nyní víme, že východisko existuje, což inspiruje lidi ke konání po celém světě.

Členové MSH ALLATRA realizují mnoho projektů, které rozšiřují a prohlubují pochopení tohoto tématu: Mimořádné zprávy, Klimatická kontrola, Globálně o klimatu, GeoCenter a  další projekty ALLATRA. Lidé chápou podstatu problému a cítí svoji zodpovědnost v osvětlení této otázky na globální úrovni. Inspiruje to lidi k tomu, aby nemlčeli, ale mluvili o tom, neboť se to dotýká osudu celé civilizace.

Mezi mezinárodními událostmi, které jsou organizované na platformě ALLATRA, je rovněž MEZINÁRODNÍ VEĎECKO-PRAKTICKÁ ONLINE KONFERENCE, věnovaná tématu změny klimatu.

ALLATRA je uznávaná jako unikátní platforma na mezinárodní úrovni, která spojuje vědce a  odborníky z  různých oblastí vědy, očité svědky a  všechny zainteresované lidi po celém světě. Vědci zde mají možnost realizovat svá upřímná přání pomoci lidem. Jedná se o  projekty, kde si lidé mohou volně vyměňovat názory a  podělit se o  své zkušenosti, kde lidé řeší problémy bez unáhlení a  populismu, a  kde vědci s  očitými svědky komunikují navzájem. Jedná se o  platformu, kde vědci, kteří cítí potřebu konat, spojují svá úsilí.

Bez ohledu na klimatická kataklyzmata se lidé sjednocují. Pokud jsme sjednoceni na základě duchovně-mravních hodnot, nic není nemožné.

S radostí Vás zveme na další konferenci, setkání u kulatého stolu, stejně jako k účasti v  projektech Hnutí ALLATRA.

aktuální informace na geocenter.info

Vždy se na každého z Vás těšíme! Veliké díky za to, že jste s námi!

Líbí se mi 392. MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-PRAKTICKÁ ONLINE KONFERENCE NA PLATFORMĚ MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSKÉHO HNUTÍ ALLATRA - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 39
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"