Například: Dobré zprávy

Podobenstvo o hlase srdca

Ten, kto sa hlas srdca duchovného naučil počúvať, - toho môže vykonať ešte oveľa viac! Lebo hlas srdca - to je hlas Lásky!

Čtěte více

Upřímná cesta k Bohu - podobenství větvička pochybností

„Jednou člověk spadl do strže. Ale když padal, podařilo se mu zachytit se za větvičku malého stromu, který rostl ve skalní puklině. Když zůstal viset uprostřed strže, pochopil, že jeho situace je beznadějná: nebyla žádná možnost dostat se nahoru a dole byly samé kameny. Ruce, jimiž se držel větvičky, slábly. Člověk si pomyslel:

Čtěte více
Globální partnerská dohoda ALLATRA - NAŠE stabilní budoucnost

  • 01.01.2017
  • 0
  • 5
  • 111

Současné světové problémy, včetně problémů v podnikání a ve světové ekonomice – jsou spíše lidské, než technické problémy. Změnit globální situaci k lepšímu a překonat vzniklé obtíže může pouze lidská společnost, jejímž základem jsou všeobecně uznávané duchovní a mravní hodnoty, jako je poctivost, čestnost a svědomitost. Pouze společnost, jejíž členové jsou otevření vzájemné pomoci, duchovní jednotě a přátelství, může zaručit budoucím generacím mír, pořádek a spolehlivost.

Čtěte více


Odhalenie ilúzií okolitého sveta. MOJA VOĽBA - VEČNOSŤ!

Pocítila som, že toto je SKUTOČNÁ SLOBODA! Som oslobodená od toho, čo vlastne neexistovalo, som oslobodená od týchto ilúzií! Som slobodná! Teraz ma nič nemôže odvrátiť od Cesty k Bohu. To je Ona – Skutočná Sloboda!

Čtěte víceMyšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Календарь событий