Například: Dobré zprávy

Proměnlivá „stálost“ fyzikálních „konstant“

Moderní věda se opírá o celou řadu základních konstant, které, podle učenců, hrají důležitou úlohu ve vědeckých výzkumech, potažmo technickém pokroku. Ovšem, co ve skutečnosti odrážejí tyto veličiny a jsou doopravdy konstantní v čase? V tomto článku provedeme analýzu proměnlivosti základních fyzikálních konstant.

Čtěte více


Pěticípá hvězda: starý Slovanský symbol

Pěticípá hvězda je starý Slovanský symbol, který potkáváme v různých kulturách a na různých kontinentech.

Čtěte více
ČINVAT: Most vedoucí přes propast - 2. díl

...pokračování z minulého čísla Ve svém životě buduje každý z nás svůj „most“, pokládá cestu. Někteří lidé si to uvědomují, jiní zase ne, a to proto, že tento most se nestaví ve viditelném vnějším světě. Je to pokládání naší vnitřní cesty k duchovnímu světu. „Přechod přes most“ je obtížný a dokonce nebezpečný pro jdoucího. Málo kdo z lidí vynakládá nepřetržité a nezbytné úsilí na to, aby přes něj prošel ještě za svého života a získal věčný život v Domě Hospodina. Ovšem po smrti fyzického těla budou všichni lidé muset přejít tento Most, který postavili svými myšlenkami, slovy a činy.

Čtěte více


Kosmický symbol předení a tkaní

  • 16.02.2016
  • 0
  • 26
  • 391

Téměř všechny bohyně Osudu a Času jsou v mytologii národů světa přadleny a tkadleny. K dnešnímu dni se dochovaly různé zmínky, tradice a legendy s tím spojené. Například, jak sestry Noc a Den tkaly pavučinu času, prostorově časové plátno kosmologického tvoření.

Čtěte více


ČINVAT: Most vedoucí přes propast

„Jaký si most vystavíš, přes takový i přejdeš“ Darginské přísloví

Čtěte více


Mahátma Gándhí - o čem dnešní historie mlčí

Příběh Gándhího učí nejen nebát se začínat konat dobro sám, je rovněž příkladem vnitřní rozhodnosti a neuhasínající síly lásky, dokonce i k těm, kteří konali nespravedlnost. Jak jinak by jim ukázal, že se chovají nesprávně. V hádce nejsou vítězové, jenom poražení. Ovšem, pokud jeden z oponentů navenek dělá, co je zapotřebí, ale ve svém nitru skutečně svého protivníka miluje, ten druhý určitě pozná, že jedná nesprávně.

Čtěte více


GNOSTICI: NEZNÁMÁ FAKTA

Slyšeli jste Mrtvém jezeru, o nalezené knihovně z Nag Hammádí? Podívejte, co je v nich psáno. Dokonce i vědci už o tom mluví, v internetu je spousta informací. Dešifrovali je a otevřeně prohlašují: „Podívejte, jak velké záměny byly provedeny!“

Čtěte více


O PŘÍCHODU IMÁMA MAHDÍ

Osud nám dává mnoho znamení, jen málo kdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme...

Čtěte více


Psychologie ALLATRA

V Brně jsem se zúčastnil dvoudenního psychologického semináře na téma „Sebekontrola“ a „Hrátky s mocí“. Přednášejícím byla doktorka psychiatrie Tatjana Zinchenko, členka Profesionální Psychoterapeutické Ligy Evropské asociace psychoterapeutů.

Čtěte více


O ÉTERU

V písemných pramenech z dávných dob nacházíme, spolu s koncepcí o základních nedělitelných částicích hmoty – atomech, také zmínky o nevyčerpatelném zdroji volné energie, která je popsána jako všudypřítomná a všepronikající („není místo ve hmotném světě, kde by nebyla“), jedna z prvotních základů hmotného světa.

Čtěte více
Myšlenka dne

Nejcennější cesta vede k poznání Boha skrze rozum, kdy skutečné poznatky překonávají materiální podstatu a otevírají bránu podvědomí klíčem Lásky.


Kalendář událostí