Například: Dobré zprávy
Systematické vedení deníku

Nic nám nebrání být ve stavu štěstí a při tom někomu něco odpovědět, mluvit, překládat text. S vděčností a širokým pocitem uvnitř něco psát, počítat. Jednoduše Být.

Čtěte více


Odpovědnost na duchovní cestě. Osobní zkušenost.

Jakákoliv cesta obecně, včetně Duchovní cesty, se začíná přijetím všech následků svého konaní. Každá myšlenka, každý pocit - vše je součástí Cesty.

Čtěte více


Hlas v hlavě - Odhalení

Člověk, který si sám sebe uvědomí jako Osobnost inklinující k Duši, v první řadě snaží zkrotit svůj Živočišný princip, aby nedopustil projevy negativní Vůle Živočišného rozumu v sobě. A v tomto pomáhá člověku zejména sledování svých myšlenek, pozorný postoj ke svým zjevným i skrytým záměrům a šablonám. Pomocí analýzy a sledování myšlenek od Živočišného principu, jim člověk nedovolí dále se rozvíjet a omezuje tyto projevy na minimum.

Čtěte více


Deník jako nástroj při práci na sobě

Ve světě existuje představa, že se Člověk rodí do tohoto světa proto, aby se rozvíjel. Nemluvím o škole, institutech a odborných školách, ačkoli ony také mají svůj přínos. Chci hovořit o osobním rozvoji, o té sebevýchově, která dělá ze mě Člověka.

Čtěte více


Práce na sobě: Deník

Motivace pro vedení deníku - to je nezávislé rozhodnutí každého. Nic zde nemůže být rozkazem a autoritou. Nikdo neudělá naši práci za nás. Nikdo nezačne jednat za nás. Motivaci a vnitřní impulz je možné najít jen v sobě samém. To je jedna ze stran odpovědnosti sama za sebe. A zde budeme zodpovídat jen sami za sebe.

Čtěte více
MÝTUS O PREĽUDNENÍ PLANÉTY - MESTO MENOM ZEM

V predchádzajúcom článku bol vyvrátený mýtus o preľudnení Zeme, o čom svedčia aj porovnávacie mapy hustoty osídlenia. Ukázalo sa, že na planéte je ešte viac ako dostatok miesta vhodného na osídlenie ľuďmi. Podľa odhadov popredných svetových vedcov zo skupiny Allatra Science, planéta je schopná uživiť 25 miliárd ľudí za predpokladu, že v oblasti spoločenských vzťahov budú prevládať morálno – kultúrne hodnoty.

Čtěte více
Myšlenka dne

Hlavní je mít velkou touhu a příležitost přijde sama.


Kalendář událostí