Například: Dobré zprávy

Poznatky a zásady šťastného života

Důležité je, aby to, co si přejeme, bylo v souladu s pocity naší duše. Pokud si přejeme z mysli a ne z našeho srdce, tak často přichází zklamání. Mysl vidí jednostranně a nevnímá celek. Uslyšet hlas Duše je umění, proto je důležité osvobodit se od svých nevědomých programů, přesvědčení, bloků a strachů. Naše vyšší Já ví, co je pro nás nejlepší.

Čtěte více


SEMIENKO

Ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru. Ak zasejete dobrotu, zožnete priateľov. Ak zasejete pokoru, zožnete veľkosť a silu. Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, zožnete úspech. Tak buďte veľmi pozorný, čo dnes sejete vy, pretože to určí, čo v budúcnosti zožnete.

Čtěte více


AGAPIT PEČERSKÝ. Jeho jméno je BOŽSKÁ LÁSKA

Agapit Pečerský byl prvním Lékařem Kyjevské Rusi, mnichem Kyjevo-Pečerské Lavry. Už tisíc let přicházejí davy lidí k jeho relikvii, o níž se vypráví, že je divotvorná. Přicházejí k němu nejenom pravoslavní, ale i představitelé jiných vyznání, dokonce i ti, kteří se považují za ateisty. V čem tkví tajemství takového podivuhodného působení tohoto Svatého na lidi? V čem se skrývá jeho síla?

Čtěte více


KDO JE DUCH SVATÝ? -3

Může být Svatý Duch Osobností v těle?

Čtěte více


KDO JE DUCH SVATÝ? - 2

Svět může být silný, duchovně silný. Ale jen tehdy, když lidé přestanou poslouchat ty, kteří je rozdělují.

Čtěte více


KDO JE DUCH SVATÝ? -1

Pokud bychom chtěli v Bibli hledat systematické pojednání o Duchu svatém, byli bychom asi poměrně brzy zklamáni, protože se v ní, zvláště ve Starém zákoně, nevyskytuje. Tato skutečnost může vyvolat otázku, zda je vůbec na místě zabývat se tímto tématem. Odpověď samozřejmě bude kladná, protože Písmo, ačkoli nepodává systematickou nauku, poskytuje potřebná východiska pro teologickou reflexi. S pojmem duch se lze v Písmu setkat poměrně často, ale ne vždy se jedná o ducha Božího. Proto je zajímavé prozkoumat, jak k Duchu svatému přistupují starozákonní a novozákonní texty a v jaké souvislosti o něm mluví.

Čtěte více


Iluzornost tohoto světa

My lidé jsme zvyklí v této době vnímat vše kolem nás jen pomocí našich 5 lidských smyslů (sluch, čich, hmat, zrak, chuť)...ale naši předci uměli běžně používat i 6.smysl - intuici.

Čtěte více


Skutečná svoboda

Osobnost každého člověka prahne po svobodě, po skutečné svobodě a životu. Bohužel, pokud v něm dominuje systém živočišného rozumu, člověk žije v iluzi a tuto svobodu nevidí. Systém mu nabízí pouze falešnou svobodu v hmotném světě, slibuje jakousi svobodu tady - pro jeho tělo, slibuje zlepšení života teď - pro jeho tělo. Následně člověk usiluje o vytvoření jakési podmíněné svobody pro sebe jako pro bytost materiální, kterou ale zde nenajde. Člověk nemůže být nikdy v těle svobodný, neboť tělo je smrtelné. Ovšem šanci má každý.

Čtěte více


ZVUKOVÉ VLNY KRESLÍ OBRÁZKY ANEB EXPERIMENT CHLADNIHO

Každý den slyšíme a vydáváme různé zvuky. Obklopují nás ze všech stran. Co je to zvuk? Jak zvuk ovlivňuje prostor kolem nás? Jaký vliv má na procesy probíhající ve vesmíru? „Podařilo se mi najít způsob, s jehož pomocí různé zvuky znějících těles, bez jakékoliv příměsi jiných zvuků, můžete nejen slyšet, ale také vidět. Tak doufám, že toto mé pozorování dá alespoň správný směr pro přesnější studii této málo vyvinuté oblasti mechaniky.“ E. Chladni

Čtěte víceRealita, která se týká každého z nás: Velké lidské tajemství

Realita, která se týká každého z nás: Velké lidské tajemství Sexuální touhy a obrazy, strachy a psychologické problémy, prohlížení pornofilmů, vzorce sexuálního chování… Mnoho „velkých tajemství“ s sebou člověk občas nosí i celý život. Co člověka nutí a láká vstoupit do této říše „sladkých“ iluzí?

Čtěte více


Realita, která se týká každého z nás: Pronájem těla

„Lidé se dívají na koruny stromu, ale nevidí kořeny. A podstata je následující: všichni lidé jsou si rovni v první řadě v podmínkách uvěznění v tomto hmotném světě, v charakteristikách svojí duchovní a materiální podstaty, v pomíjivosti života a dočasnosti přebývání na tomto světě! Všichni lidé se rodí a umírají sami a všichni mají svůj vlastní duchovní osud, který sami vytvářejí svojí volbou. Všichni lidé jsou ve své Duchovní podstatě laskaví, protože každý má duši, a v tomto smyslu jsou si všichni moc blízcí. Duše jsou jediné, jsou ze světa Boha. A to všechny lidi spojuje bez ohledu na sociální postavení, bydliště, náboženství a státní příslušnost jejich těl.“

Čtěte více
Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí