Například: Dobré zprávy
Tajná vláda nad světem

Je pro ně výhodné udržovat lidi ve strachu a nevědění. Vždyť pokud se člověk dozví pravdu, pak se přestává bát a prozří. A jednoduše se vykašle na tyto jejich intriky, otočí se a půjde cestou k duchovnu.

Čtěte vícePODOBENSTVÍ Z KNIHY ALLATRA

Poklad je duchovní přeměna člověka. Ale aby bylo možné jí dosáhnout, je třeba na sobě každý den houževnatě pracovat. Ne všichni, kdo jsou okouzleni perspektivou cesty, dojdou na její konec, neboť cesta předpokládá dosažení vnitřních změn. Jako první opouštějí cestu ti, co mnoho mluví a nedělají nic proto, aby se změnili.

Čtěte více


Mechanismus působení myšlenek

Jestli se člověk nevěnuje kontrole svých myšlenek, vykonává tento skutek prakticky bez jakéhokoli zvláštního váhání a podobný stav moci „nahodilých myšlenek zvenčí“, jež ho ovládají, se již stává zvykem.

Čtěte více


Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly II.

‚Ty jsi byl stále vedle mě. Cožpak si myslíš, že teď tě opustím? Vždyť pokud jsi celý život choval v srdci nekonečnou Lásku k Bohu, kdo by tě teď mohl odloučit od tohoto rajského ovoce, které jsi vypěstoval svojí vírou a svým srdcem. Tvá víra neochabovala v pozemských starostech, mysl nepodlehla pokušením pomíjivého, čisté je svědomí tvé. Dosud jsi od Něj nic nežádal, kromě spasení duše tvé, kdy slovy modlitby duše tvá promlouvala. Otevřel jsi Bohu dokořán svou duši a nyní i Bůh otvírá před tebou Brány Své. Teď si vychutnej rozkoš Boží milosti. Amen, pravím tobě, za života tohoto získal jsi poklad věčný – království Boží, kam tě teď Já doprovodím.‘

Čtěte více


Legenda o ledové kře

Noc byla jeho jedinou útěchou, zahalovala ho svým chladem starých vzpomínek. Se steskem po vzdálených světech hleděl toužebně na zářící hvězdy a obdivoval jejich nezměrnou krásu. Jednoho dne, za svítání, mu to došlo: pochopil podstatu života, podstatu věčnosti, procítil svou pravou podstatu, která v něm probudila duši!

Čtěte více


Skutečný život

Život by měl přinášet jen radost, život nemůže být zklamáním. Jinak to není život. Život nemůže být špatný, nemůže člověka rmoutit. Život je radost, láska, v tom je jeho smysl. Mám na mysli pravou lásku a skutečný život. A existence, ta má vždycky spoustu problémů, protože je to pouhá „existence“, je dočasná a omezená.

Čtěte více


Vnitřní duchovní opora

V dnešní době si lidé při hledání čehokoli zvykli zaměřovat pozornost pouze na vnější hmotný svět, a tak se ani nezamýšlí nad tím, že to je provokace mysli, která se snaží nahradit skutečnou práci na sobě hledáním materiálního, odvádí pozornost člověka od myšlenky vytvořit skutečnou duchovní oporu ve svém nitru.

Čtěte více
Myšlenka dne

Musíme si vážit úsilí o poznání druhého člověka a nevítat jej hned ostřím svého egocentrizmu.


Календарь событий